Μενού Κλείσιμο

Οι υπηρεσίες μας

Επισκευές Υπολογιστών

 • Δωρεάν λεπτομερής τεχνικός έλεγχος
 • Γρήγορες και οικονομικές επισκευές
 • Μεγάλη γκάμα αξιόπιστων ανταλλακτικών
 • Τεχνική υποστήριξη για όλες τις μάρκες
Μάθετε περισσότερα...

Επισκευές Laptop

 • Δωρεάν τεχνικός έλεγχος
 • Επισκευή υπερθέρμανσης του laptop
 • Αλλαγή σπασμένης οθόνης
 • Γνήσια ή συμβατά ανταλλακτικά
Μάθετε περισσότερα...

Επισκευές Κινητών - Tablet

 • Αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του λογισμικού
 • Αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του υλικού
 • Σας ενημερώνουμε πάντα για όλες τις πιθανές επιλογές
Μάθετε περισσότερα...

Επισκευές στο χώρο σας

 • Γρήγορη ανταπόκριση με συνέπεια στα ραντεβού
 • Χωρίς καθυστερήσεις ερχόμαστε στο χώρο σας και λύνουμε το πρόβλημά σας
 • Εκτιμάται πρώτα τηλεφωνικώς η βλάβη και η διάρκεια επισκευής της
Μάθετε περισσότερα...

Απομακρυσμένη Υποστήριξη

 • Όπου κι αν βρίσκεστε γρήγορα και οικονομικά
 • Πληρώνετε μόνο όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή
 • Παρακολουθείτε όλες τις κινήσεις του τεχνικού μας
Μάθετε περισσότερα...